• Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; bireyin kendini tanıması, yeteneklerinin açığa çıkarılması, yaratıcı, özgüveni yüksek, kişiler arası iletişimde başarılı ve özgür bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetlerin bütünüdür. Okul öncesi eğitim; çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir yere sahiptir
   

 • Özel Atacan Eğitim Kurumları’nda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” servisi olarak ortak amacımız; ‘’önce insan ‘’düşüncesinden  hareketle çocuklarımızı daha yakından tanıyıp, her birini sahip oldukları gelişim, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda , sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen , özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir.

  Çocukların gelişim dönemleri içerisinde, en yoğun ve hızlı öğrenme  0-6 yaş  döneminde gerçekleşmektedir.Öğrenme becerilerindeki bu en önemli dönemde, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin rolü, okul yaşantısı içerisinde çok önemlidir. Rehberlik servisi,  okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır ve çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması, destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçgenin  sağlıklı bir şekilde kurulması önemlidir.

Bu bağlamda;

Anaokulu rehberlik servisi olarak öğrenciye yönelik çalışmalarımız;  

 • Okulumuza yeni başlayan  öğrencilere  oryantasyon  çalışmaları  yapılır.
   

 • Öğrencilere değerlerimizi ( iyilik, yardımseverlik, dürüstlük, saygı vb. konularda )  kavratabilmek  adına karakter eğitimi  çalışmaları - hikaye okuma ve okunan  hikayenin  yorumlanması çalışmaları, çizgi  film ve   konuyla  ilgili  resim  çalışmaları  gerçekleştirilir.
   

 • Doğru düşünme, düşündüğünü ifade edebilme adına  bilmeceler, tekerlemeler   öğretilerek çalışmalar eğlenceli hale getirilir.
   

 • Çocuklarda yaratıcılığı geliştirebilmek için, öykü tamamlama, resim tamamlama çalışmaları yapılır.
   

 • Çocuklar rehberlik saatinde serbest bırakılarak hangi oyuncak  ve/ veya oyunu tercih ettiklerini gözlemleyerek, onların oyunlarına  eşlik edilmekte  ve  çocukların  ilgileri incelenir.
   

 • Rehber öğretmen öğrencilerle bireysel görüşmenin yanında sınıf içi gözlemler, çeşitli envanter ve test uygulamaları da gerçekleştirir. Bu çalışmalar çocuğun kendisi ve çevresi ile mutlu ve sağlıklı bir ilişki içinde olmasını amaçlar ve duygusal, sosyal, akademik açıdan gelişmenin altyapısını hazırlar, yaşanabilecek ya da karşılaşılan problemlerin tespitini ve çözümünü hedefler.
   

 • Eğitim öğretimin ilk aylarında 5 ve 6 yaş çocuklarına seviye testi yapılır. İkinci dönem sonunda  ise 6  yaş öğrencilerine okul olgunluğu testi uygulanır.

 Anaokulu rehberlik servisi olarak veliye yönelik çalışmalarımız;

 • Dönemde en az bir kez olmak üzere her veli ile rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli görülmesi halinde (Veli,rehber öğretmen ya da sınıf öğretmeni tarafından)önceden randevu alınması koşuluyla bu görüşmelerin sayısı artabilir.
   

 • Çeşitli konularda aileleri bilinçlendirme amaçlı aylık bültenler hazırlanır, ailelere yazılı olarak ve ayrıca web sitemiz aracılığı ile  ulaştırılır.
   

 • Velileri bilgilendirme amaçlı her ay düzenli olarak rehberlik panosu hazırlanır.
   

 • Tüm bu çalışmalar rehberlik servisi, sınıf ve branş öğretmenleri,okul idaresi ve velilerimizin koordinasyonu doğrultusunda gerçekleştirilir.


 

Çıkarılan bültenler
Çocuklarda parmak emme, tırnak yeme ve alt ıslatma-Şubat 2009
Anneanneler-Babaanneler ve Dedeler - Ocak 2009
Çocuklarda Obsesyon - Aralık 2008
Çocuk Yetiştirmede Disiplin ve Ceza - Kasım 2008
Çocuk Bakımında Görüş Ayrılıkları - Ekim 2008
Okula Hazır mısınız ? - Eylül 2008
Çocuk ve Havyan Sevgisi - Mayıs 2008
Çocuk ve Kitap - Nisan 2008
Konuşma bozukluğu - Mart 2008
Temel alışkanlıkların kazandırılması - Şubat 2008
Korkular - Ocak 2008
Aile tutumları - Aralık 2007
Okul öncesi çocukların ihtiyaçları - Kasım 2007
3-6 Yaşlarındaki çocukların gelişim dönemleri - Ekim 2007
Kardeş kıskançlığı - 2007
Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları - 2007
Çocuklarımıza özgüven kazandırmak - 2007

indirmek için tıklayınız
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader

Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader
Word, Acrobat Reader